gts_steel_6014004.jpg
gts_steel_6014003.jpg
Home
Produkter
Pressdurk består av bärstål av olika dimensioner som vid tillverkningen pressas under högt tryck emot tvärstålen vilket skapar en stark durk.

När du beställer Pressdurk är det viktigt att komma ihåg att det första måttet (t ex 790 mm i beställningsexemplet nedan) alltid är det bärande måttet, dvs det mått i den riktning bärstålen är orienterade.
 
Beställningsexempel: P 790x1000 30x3 33/50

P = Typ av durk (P = Standard durk enl bild till höger, XP = Tandad (Anti halk)*

790x1000 = Dimension på durken (Bredd x Längd)
 
30x3 = Dimension på Bärstål (höjder 20-40 mm, tjocklek 2-5 mm)

33/50 = Mått mellan bärstål och tvärstål, dvs öppningen. Första måttet (33 mm)
är alltid mellan bärstål och andra måttet mellan tvärstålen (50).
(De vanligaste alternativen är: Bärstålsavstånd 22, 33, 44, 67 och tvärstålsavstånd 11, 22, 25, 33, 44, 50, 66 mm)
 
* Tandad durk används framföralt för att minska halkrisken där olja, is eller andra faktorer kan förorsaka halkrisk.
gts_steel_6001003.jpg
gts_steel_6014002.jpg
gts_steel_6014001.jpg
Pressdurk P 

- Material S235 JR (SS1312), Rostfritt SS2333 & Aluminium

- Tillverkat enligt DIN 24537 samt RAL GZ 638

- Varmförzinkad enligt
EN ISO 1461 (SS 3583)
Copyright © 2013 gtssteel.eu All rights reserved
English
Svenska
Teknisk Information
Kontakta oss
Galleri
Gallerdurk SP
Pressdurk P
Trappsteg
Spiraltrappor
Fästen & Klammer
Produkter