gts_steel_6012006.jpg
gts_steel_6012005.jpg
Home
Produkter
gts_steel_6001003.jpg
gts_steel_6012004.jpg
Gallerdurk SP

- Den vanligaste typen av durk

- Material S235 JR (SS1312)

- Tillverkat enligt DIN 24537 samt RAL GZ 638

- Varmförzinkad enligt
EN ISO 1461 (SS 3583)
SP-durken består av på högkant stående plattjärn, sk bärstål som skapar
den bärande funktionen. Dessa hålls samman med lätt vridnarundstänger
som under tillverkningen pressas mot bärstålen samtidigt som de svetsas
med hög ström vilket ger en robust och stark konstruktion.
 
När du beställer gallerdurk är det viktigt att komma ihåg att tänka på följande:
 
- Det första måttet (t ex 790 mm i beställningsexemplet nedan) är alltid det bärande måttet, dvs det mått i den riktning bärstålen är orienterade.
 
- Det andra måttet (längden) är som standard och maximalt 1000 mm men kan fås i önskad mindre dimension
 
- Om du beställer skräddarsydda storlekar, skicka gärna en skiss på strukturen som skall hålla durken så hjälper vi till att säkerställa att måtten och riktningarna blir korrekta.
 
Beställningsexempel: SP 790x1000 30x3 34/76

SP = Typ av durk (SP = Standard durk enl bild längst upp, SPS = Tandad (Anti halk)*
 
790x1000 = Dimension på durken (Bredd x Längd)      
 
30x3 = Dimension på Bärstål (höjder 20-40 mm, tjocklek 2-5 mm)

34/76 = Mått mellan bärstål och rundstänger, dvs öppningen. Första måttet (34 mm)
             är alltid mellan bärstål och andra måttet är mellan rundstängerna (76).    
             (De vanligaste alternativen är 15x76, 34x24, 34x38, 34x51, 34x76, 34x102)
 
*  Tandad durk används framföralt för att minska halkrisken där olja, is eller andra faktorer kan förorsaka halkrisk.
English
Svenska
gts_steel_6012003.jpg
Copyright © 2013 gtssteel.eu All rights reserved
gts_steel_6012002.jpg
gts_steel_6012001.jpg
Teknisk Information
Kontakta oss
Galleri
Gallerdurk SP
Pressdurk P
Trappsteg
Spiraltrappor
Fästen & Klammer
Produkter